Emitent i inwestor – czym dokładnie różnią się uczestnicy gry giełdowej?

Terminologia

Gra na giełdzie wymaga większych umiejętności, szerokiej wiedzy z zakresu ekonomii czy finansów oraz rozeznania w świecie biznesu. Jednak osób dramatu, jak można by powiedzieć, na parkietach jest więcej. Podstawowymi dwoma graczami na giełdzie są emitenci i inwestorzy. Warto więc przyjrzeć się definicji jednego i drugiego i dowiedzieć się, dlaczego mają taką ważną rolę na rynkach giełdowych.

Formacja głowa i ramiona – giełda

Giełda – krótka definicja

Pierwsza giełda powstała w Antwerpii w XVII wieku, a dziś to jedno z najważniejszych miejsc regulujących cały rynek finansowy i wiele gospodarek świata. To tu spotykają się emitenci i inwestorzy, przy czym ci pierwsi pozyskują środki na swoją działalność na giełdzie, a ci drudzy mają możliwość zwiększenia swoich wolnych środków.
Właśnie to określenie jest podstawową definicja nie tylko giełdy, ale także różnicy między tymi dwoma interesującymi nas aktorami giełdowymi. Oczywiście o stanie sprzedaży akcji decyduje wolnorynkowa podaż oraz zależny od niej popyt, a do tego mamy także kwestię zmian, jakie odbywają się na giełdzie w zależnościach między osobnymi podmiotami finansowymi.

Kim jest emitent?

Emitent to spółka lub inny uprawniony podmiot, który emituje instrument finansowy, może więc udostępnić na rynku pieniądze, wówczas mamy do czynienia z emisją pieniędzy, zwykle banknotów, ale także stanów i monet, waluty. Cały zestaw określa się terminem „pieniądz w obiegu” i jest monitorowany za pomocą agregatów pieniężnych. Emitent może także wypuścić papiery wartościowe, czyli choćby weksle, akcje, obligacje, listy zastawne i wiele innych. Pełny zestaw tych papierów wartościowych nazywa się emisją papierów wartościowych i jest najczęstszym działaniem emitenta.
Emitent jest jednocześnie spółką akcyjną, która sprzedaje swoje akcje i tym samym pozyskuje kapitał, co jest głównym celem giełdy. Jeśli jest to tylko wstępna subskrypcja akcji, mamy tylko publiczne wdrożenie akcji. Dopiero później emitent może być animatorem rynku papierów wartościowych. Wchodząc na giełdę, spółka uwolni emisję do obrotu na rynku publicznym, ale jednocześnie musi wypełnić obowiązek informacyjny wobec społeczeństwa zgodnie z zasadami giełdy i prawem.

Kim jest inwestor na giełdzie?

Inwestorem jest między innymi fundusz inwestycyjny, bank, fundusz emerytalny, firma ubezpieczeniowa lub osoba fizyczna. Ich celem jest szukanie optymalnego sposobu wyceny swoich tymczasowo dostępnych funduszy. Podejmując decyzję o wyborze inwestycji, inwestor bierze pod uwagę stopień ryzyka, płynność i oczekiwaną kwotę zwrotu. Zazwyczaj kupuje dane akcje emitowane przez spółkę akcyjną w celu zwiększenia jej wartości i zysku na tym działaniu.

Zysk nadrzędnym celem

Zarówno dla inwestora, jak i dla emitenta istotą działania na rynku finansowym jest zysk. Giełda, gdzie się spotykają, jest więc przestrzenią handlową, w której emitent wystawia swoje dobra, a inwestor decyduje się je kupić, a wzrost znaczenia danej firmy wiąże się z zyskiem akcji zakupionych przez inwestora i samego przedsiębiorstwa, które ma więcej pieniędzy ze sprzedaży akcji i wzrostu ich wartości.