Formacja głowa i ramiona – giełda

Odwrócenie trendu wzrostowego

Formacja głowy i ramion jest jedną z prostszych formacji, oznaczających odwrócenie trendu wzrostowego. Polega ona na trzech maksimach na szczycie trendu wzrostowego, przy czym środkowe maksimum jest wyższe (przez co przypomina to postać od ramion w górę). Miejsca między maksimami, nazywamy z kolei linią szyi. Jedną z najważniejszych kwestii w tej strukturze jest utrzymanie się wolumenu obrotów. By strukturze, stworzonej przez wykres liniowy, móc nadać miano formacji głowy i ramion należy wyznaczyć cztery charakterystyczne punkty. Pierwsze trzy to wcześniej wspomniane maksima, natomiast czwarty znajduje się trochę poniżej linii szyi. Przy wyznaczeniu czwartego punktu i upewnieniu się, że to właśnie o tej formacji mowa, powinniśmy sprzedać akcje, gdyż spadek wykresu od linii szyi powinien być przynajmniej równy odległości drugiego maksima od linii szyi. Trzeba mieć na względzie, że linia szyi nie musi być linią poziomą, natomiast sama struktura formacji może mieć różne odmiany i mutacje, jak np. dwugłową, lecz wtedy jej kształt powinien być symetryczny i nie trudny do rozpoznania.

Emitent i inwestor – czym dokładnie różnią się uczestnicy gry giełdowej?