Kategoria: Giełda

Giełda długów – zalety korzystania

Sprzedaż wierzytelności

Giełda długów to bardzo szybki i dobry sposób na odzyskanie większości zaległych pieniędzy. W zależności od tego po jakiej cenie wystawimy nasz dług, może on być sprzedany szybciej lub nieco wolniej. Wystawiając dług należy pamiętać, że musi być on atrakcyjny dla kupującego.

Pandemia wymusza konfrontację państw UE w sprawie zasad zadłużania.

Wystawianie długów ma wiele zalet dla wierzyciela:

1. Jeśli nasza firma wykonała duże zlecenie, nie otrzymaliśmy zapłaty i przez stratę płynności finansowej grozi nam upadek, giełda długów może uratować naszą firmę. Atrakcyjna dla kupującego oferta kupna naszego długu gwarantuje nam odzyskanie większości pieniędzy praktycznie od razu, co w skrajnych przypadkach może uratować firmę.
2. Profesjonalizm w ściąganiu długów. Może się okazać, że nie mamy doświadczenia, ani odpowiednich umiejętności, by poradzić sobie z całym procesem ściągania długu od dłużnika. Dlatego nie musimy tracić czasu na naukę procedur, wysyłanie listów, przypominanie. Chcąc sami ściągać dług bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia możemy narazić się na bardzo długi czas oczekiwania na spłatę, albo w ogóle nie poradzić sobie z tym. Ktoś, kto zakupi nasz dług będzie miał konkretny czas jak go odzyskać i wie jak to robić.
3. Wiele firm korzysta z giełdy długów jak z wiarygodnego źródła informacji o potencjalnym kliencie. Wiedząc, że firma która składa u nas zamówienie ma długi możemy szybko wycofać się z realizacji. Tego typu informacje mogą nas uchronić przed utratą dużej ilości pieniędzy.
4. Czas to pieniądz – szczególnie, gdy prowadzimy firmę. Należy pamiętać, że czas który włożymy w ściąganie długów, to również realna strata pieniędzy dla naszej firmy. Dlatego szybko odzyskując nasze zaległości możemy poświęcać czas na zarabianie kolejnych pieniędzy.
5. Giełda długów pozwala uniknąć kosztów sądowych, jakie mogą pojawić się w przypadku, gdy tradycyjne metody odzyskiwania długów nie pomagają.
6. Samo wystawienie danych dłużnika na giełdzie sprawia, że często mobilizują się oni bardziej do zapłaty, albo są dużo bardziej chętni do negocjacji warunków spłaty.

Emitent i inwestor – czym dokładnie różnią się uczestnicy gry giełdowej?

Terminologia

Gra na giełdzie wymaga większych umiejętności, szerokiej wiedzy z zakresu ekonomii czy finansów oraz rozeznania w świecie biznesu. Jednak osób dramatu, jak można by powiedzieć, na parkietach jest więcej. Podstawowymi dwoma graczami na giełdzie są emitenci i inwestorzy. Warto więc przyjrzeć się definicji jednego i drugiego i dowiedzieć się, dlaczego mają taką ważną rolę na rynkach giełdowych.

Formacja głowa i ramiona – giełda

Giełda – krótka definicja

Pierwsza giełda powstała w Antwerpii w XVII wieku, a dziś to jedno z najważniejszych miejsc regulujących cały rynek finansowy i wiele gospodarek świata. To tu spotykają się emitenci i inwestorzy, przy czym ci pierwsi pozyskują środki na swoją działalność na giełdzie, a ci drudzy mają możliwość zwiększenia swoich wolnych środków.
Właśnie to określenie jest podstawową definicja nie tylko giełdy, ale także różnicy między tymi dwoma interesującymi nas aktorami giełdowymi. Oczywiście o stanie sprzedaży akcji decyduje wolnorynkowa podaż oraz zależny od niej popyt, a do tego mamy także kwestię zmian, jakie odbywają się na giełdzie w zależnościach między osobnymi podmiotami finansowymi.

Kim jest emitent?

Emitent to spółka lub inny uprawniony podmiot, który emituje instrument finansowy, może więc udostępnić na rynku pieniądze, wówczas mamy do czynienia z emisją pieniędzy, zwykle banknotów, ale także stanów i monet, waluty. Cały zestaw określa się terminem „pieniądz w obiegu” i jest monitorowany za pomocą agregatów pieniężnych. Emitent może także wypuścić papiery wartościowe, czyli choćby weksle, akcje, obligacje, listy zastawne i wiele innych. Pełny zestaw tych papierów wartościowych nazywa się emisją papierów wartościowych i jest najczęstszym działaniem emitenta.
Emitent jest jednocześnie spółką akcyjną, która sprzedaje swoje akcje i tym samym pozyskuje kapitał, co jest głównym celem giełdy. Jeśli jest to tylko wstępna subskrypcja akcji, mamy tylko publiczne wdrożenie akcji. Dopiero później emitent może być animatorem rynku papierów wartościowych. Wchodząc na giełdę, spółka uwolni emisję do obrotu na rynku publicznym, ale jednocześnie musi wypełnić obowiązek informacyjny wobec społeczeństwa zgodnie z zasadami giełdy i prawem.

Kim jest inwestor na giełdzie?

Inwestorem jest między innymi fundusz inwestycyjny, bank, fundusz emerytalny, firma ubezpieczeniowa lub osoba fizyczna. Ich celem jest szukanie optymalnego sposobu wyceny swoich tymczasowo dostępnych funduszy. Podejmując decyzję o wyborze inwestycji, inwestor bierze pod uwagę stopień ryzyka, płynność i oczekiwaną kwotę zwrotu. Zazwyczaj kupuje dane akcje emitowane przez spółkę akcyjną w celu zwiększenia jej wartości i zysku na tym działaniu.

Zysk nadrzędnym celem

Zarówno dla inwestora, jak i dla emitenta istotą działania na rynku finansowym jest zysk. Giełda, gdzie się spotykają, jest więc przestrzenią handlową, w której emitent wystawia swoje dobra, a inwestor decyduje się je kupić, a wzrost znaczenia danej firmy wiąże się z zyskiem akcji zakupionych przez inwestora i samego przedsiębiorstwa, które ma więcej pieniędzy ze sprzedaży akcji i wzrostu ich wartości.

Formacja głowa i ramiona – giełda

Odwrócenie trendu wzrostowego

Formacja głowy i ramion jest jedną z prostszych formacji, oznaczających odwrócenie trendu wzrostowego. Polega ona na trzech maksimach na szczycie trendu wzrostowego, przy czym środkowe maksimum jest wyższe (przez co przypomina to postać od ramion w górę). Miejsca między maksimami, nazywamy z kolei linią szyi. Jedną z najważniejszych kwestii w tej strukturze jest utrzymanie się wolumenu obrotów. By strukturze, stworzonej przez wykres liniowy, móc nadać miano formacji głowy i ramion należy wyznaczyć cztery charakterystyczne punkty. Pierwsze trzy to wcześniej wspomniane maksima, natomiast czwarty znajduje się trochę poniżej linii szyi. Przy wyznaczeniu czwartego punktu i upewnieniu się, że to właśnie o tej formacji mowa, powinniśmy sprzedać akcje, gdyż spadek wykresu od linii szyi powinien być przynajmniej równy odległości drugiego maksima od linii szyi. Trzeba mieć na względzie, że linia szyi nie musi być linią poziomą, natomiast sama struktura formacji może mieć różne odmiany i mutacje, jak np. dwugłową, lecz wtedy jej kształt powinien być symetryczny i nie trudny do rozpoznania.

Emitent i inwestor – czym dokładnie różnią się uczestnicy gry giełdowej?